Α΄ τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Α΄ τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
Κύλιση προς τα επάνω