Με την 11/1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου, ψηφίστηκε η λειτουργία Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Λ. Τ. Κ. και η στελέχωσή του γίνεται από τους εξής:

Στελέχη

Ειδικότητα

Τηλέφωνο

Βλάσση ΔήμητραΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού27410 – 23737
Καγιούλη ΕλένηΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

27410 – 23939

27410 – 29883

Κύλιση προς τα επάνω