Τελωνεία

Τελωνείο Κορίνθου

Απ. Παύλου 2, Τ. Κ. 20100
Διευθυντής: τηλ. 27410 – 85471
Γραμματεία: τηλ. 27410 – 22676, 25544
Κλιμάκιο καπνού: τηλ. 27410 – 24709

Τελωνείο Ισθμίας τηλ. 27410 – 48324, 48888

Τελωνείο Κιάτου – Σικυώνος

Καλογεροπούλου & Σικελιανού, Τ.Κ. 20200
Τηλ. 27420 – 28324

Κύλιση προς τα επάνω