Διάφορες Υπηρεσίες Νομού Κορινθίας

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Κροκιδά 2, Fax 27410 – 73800
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: τηλ. 27413 – 60601, 60602
Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη: τηλ. 27413 – 60754, 60755, 60797, 60767

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Κολοκοτρώνη 52
Προϊστάμενος: τηλ. 27413 – 63222, 63209, 63208, 63223

Τμήμα Κτηνιατρικής

Κολοκοτρώνη 54, Fax: 27410 – 75940
Προϊστάμενος: τηλ. 27410 – 81060, 81061, 81062

Υπηρεσία Αλιείας

Απ. Παύλου 1, Fax: 27410 – 75966
Προϊστάμενος: τηλ. 27410 – 81049
Διευθυντής: τηλ. 27410 – 85686

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Περιάνδρου 40
Προϊσταμένη: τηλ. 27410 – 81018, 85703 Fax: 27410 – 81018

Τμήμα Περιβάλλοντος

Κροκιδά 2
Προϊστάμενος: τηλ. 27413 – 60711, 60712

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Κροκιδά 2, Fax: 27410 – 81005
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων: τηλ. 27410 – 81000
Προϊστάμενος: τηλ. 27413 – 60672

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος: τηλ. 27413 – 60682, 60680

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Ν. Κορινθίας

Αγίου Νικολάου 17, ΤΚ 20100, Κόρινθος
Προϊστάμενος: τηλ. 27410 – 85754, Fax: 27410 – 80040, 24967

Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών

Απ. Παύλου 23
Διευθυντής: τηλ. 27410 – 24739

Προαστιακός Κορίνθου

Δημοκρατίας 1
Τηλ. 27410 – 22520, 81457

Κ. Τ. Ε. Λ. Νομού Κορινθίας

Δημοκρατίας 4
Πληροφορίες: τηλ. 27410 – 75425
Εκδοτήρια: τηλ. 27410 – 75424
Σταθμός Ισθμού: τηλ. 27410 – 73980, 48444

Ελτα

τηλ. 27410 – 22015

Κύλιση προς τα επάνω