Σώματα Ασφαλείας

Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου

Ερμού 51, 20100, Κόρινθος
Διοικητής: 27410 – 77251
Αξιωματικός Υπηρεσίας: 27410 – 77250, 77259, 81100
Υποδιοικητής: 27410 – 77252
Αξιωματικών: 27410 – 77253
Γραμματεία: 27410 – 77254
Γραφείο Αξιωματικού της Γειτονιάς: 27410 – 77263, Fax: 27410 – 75900
Αρχείο – Διεκπεραίωση: 27410 – 77255
Δημόσιος Κατήγορος: 27410 – 77256
Κρατητήριο: 27410 – 77268

Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου

Ερμού 51, 20100, Κόρινθος
Διοικητής: 27410 – 77211, 26266
Υποδιοικητής: 27410 – 77212
Γραφείο Αξιωματικών: 27410 – 77213, Fax: 27410 – 77249
Αξιωματικός Υπηρεσίας: 27410 – 77210, 77219, 21111
Γραμματεία: 27410 – 77214, 206421
Ταυτοτήτων: 27410 – 77215, 20642, Fax: 27410 – 77218
Έλεγχος Διαβατηρίων: 27410 – 77216
Αλλοδαπών: 27410 – 77217
FAX Αξιωματικών Ασφαλείας: 27410 77249
Ομογενών: 27410 – 77248

Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου

Ερμού 51, 20100, Κόρινθος
Διοικητής: 27410 – 77201, 23333
Υποδιοικητής: 27410 – 77202
Γραφείο Αξιωματικών: 27410 – 77203
Αξιωματικός Υπηρεσίας: 27410 – 77200, 77209
Γραμματεία: 27410 – 77204, Fax: 77206
Αρχείο: 27410 – 77205
Γραφείο Αδειών: 27410 – 77207
Παραβάσεων – Αποφάσεων: 27410 – 77208

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας

Αξιωματικός Υπηρεσίας: 27410 – 77260
Διοικητής: 27410 – 77261
Αστυνομικός Γειτονιάς: 27410 – 77263
Πύλη: 27410 – 77267
Κρατητήρια: 27410 – 77268

Πυροσβεστική

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Γ. Παπανδρέου 69, 20100, Κόρινθος
Τηλ. Κέντρο: 27410 – 85251
Διοικητής, Υποδιοικητής & Fax: 27410 – 25941
Αξιωματικός Υπηρεσίας: 27410 – 24600
Αναγγελία Πυρκαϊών: 199

Κύλιση προς τα επάνω