ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019

Δείτε εδώ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Κύλιση προς τα επάνω