Νοσοκομεία

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου:

Λεωφόρος Αθηνών 53

e-mailinfo@hospkorinthos.gr

Τηλ. Κέντρο (30 γραμμές): 27413 – 61400
Τηλ. Κέντρο (5 γραμμές): 27410 – 25711
FAX: 27413 – 61300
Ραντεβού: 27413 – 61600, 61601
Διοικητής – Γραμματεία ΔΣ: 27413 – 61809
Δ/ ντης Ιατρ. Υπηρεσίας: 27413 – 61987
Δ/ ντρια Νοσηλ. Υπηρεσίας: 27413 – 61563
Φαρμακείο: 27413 – 61504
Σταθμός Αιμοδοσίας: 27413 – 61511, Fax: 27410 – 20896
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 27413 – 61831
Γραφείο Ψυχαργώς: 27413 – 61864

Κύλιση προς τα επάνω