Επικοινωνία με τα Λιμεναρχεία & τους Λιμενικούς Σταθμούς

Λιμεναρχεία – ΤελωνείαΤηλέφωνοFax
Λιμεναρχείο Κορίνθου

Αποστόλου Παύλου 1, Κόρινθος, Τ. Κ. 20100

27410 – 2888827410 – 85089
Λιμεναρχείο Ισθμίων Κορίνθου27410 -37777/ 3755527410 – 37777
Λιμεναρχείο Κιάτου

Αράτου 2, Κιάτο, Τ. Κ. 20200

27420 – 2221227420 -22212
Τελωνείο Κορίνθου

Αποστόλου Παύλου 27, Κόρινθος, Τ. Κ. 20100

27410 -2267627410 -85471
Τελωνείο Κορίνθου (Φυλάκιο)

Αποστόλου Παύλου 2

27410 -24277 
Τελωνείο Κορίνθου Ά (Προϊστάμενος-η)

Απ. Παύλου 2, Κόρινθος, Τ. Κ. 20100

27410 -81484 
Τελωνείο Κορίνθου (Κλιμάκιο Ισθμίων)

Ίσθμια

27410 -48324 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων (Γραμματεία)27410 -48610 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων (Προϊστάμενος – η)

Άγ. Θεόδωροι, Τ. Κ. 20003

27410 -48988 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων Ά (Ταμείο)

Άγ. Θεόδωροι Κορινθίας, Τ.Κ. 20003

27410 -48209 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων (Ελεγκτήρια)

Άγ. Θεόδωροι Κορινθίας, Τ.Κ. 20003

27410 -48264 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων Ά (Τμήμα Τελών Διαδικασιών)27410 -48530 
Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών)27410 -48290 
Τελωνείο Σικυώνος ΄Β (Γραμματεία Εξωτ. Υπηρεσίας) Σικελιανού Άγγελου

Τ. Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας

27420 -27521 
Τελωνείο Σικυώνος ΄Β (Γραμματεία Ατελειών)

Σικελιανού Άγγελου

Τ. Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας

27420 -27520 
Τελωνείο Σικυώνος ΄Β (Γραμματεία Ταμείου-Εξαγωγής)

Σικελιανού Άγγελου, Τ. Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας

Τ.Κ. 20200, Κιάτο

27420 -24323
Κύλιση προς τα επάνω