1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Ανάπτυξη έργων

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Κορίνθου περιλαμβάνουν το εμπορευματικό λιμάνι στο οποίο εξυπηρετούνται τα εμπορικά πλοία και τα κρουαζιερόπλοια και το αλιευτικό καταφύγιο. Το λιμάνι αποτελείται από τα παραλιακά κρηπιδώματα και τον προσήνεμο μόλο και έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης τριών έως τεσσάρων εμπορικών πλοίων ανάλογα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Στα παραλιακά κρηπιδώματα πρυμνοδετούν δύο εμπορικά πλοία μήκους 80 μέτρων ενώ στον προσήνεμο μόλο εξυπηρετούνται με πλαγιοδέτηση ένα εμπορικό μήκους έως 100 μέτρα και με πρυμνοδέτηση ένα πλοίο τύπου Ro – Ro μήκους έως 170 μέτρων.

1.2 Παραλιακά κρηπιδώματα

Τα παραλιακά κρηπιδώματα, βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά του Λιμένα και αποτελούνται από δύο τμήματα με κατακόρυφο μέτωπο βάθους 8,30 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας.
Το πρώτο τμήμα προς δυτικά, μήκους 200 μέτρων περίπου, χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων τα οποία επί το πλείστον πλαγιοδετούν.
Το δεύτερο τμήμα, συνορεύει με το πρώτο προς δυτικά και με υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο προς ανατολικά.
Η προβολή του μετώπου του έχει συνολικό μήκος 185 μέτρα αποτελείται από τμήμα μήκους 25 μέτρων με μέτωπο 16 μέτρα νότια του ενιαίου τμήματος και στη συνέχεια από τμήμα μήκους 160 μέτρων με μέτωπο επιπλέον 10 μέτρων περίπου νοτιότερα.
Η επιφάνεια του χερσαίου χώρου είναι περίπου 21.300 Μ2 και είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα. Σε όλο το μήκος του δυτικού ορίου του χερσαίου χώρου υπάρχει προφυλακτήριος τοίχος από σκυρόδεμα με άνω στάθμη ψηλότερη κατά 2,50 με 3 μέτρα από τη στάθμη δαπέδου του χερσαίου χώρου.

1.3 Προσήνεμος μόλος

Ο προσήνεμος μόλος αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο μήκους 255 μέτρων περίπου, έχει βάθος στο κατακόρυφο μέτωπο 8,30 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας και καθαρό πλάτος 40 μέτρα. Χρησιμοποιείται από εμπορικά πλοία τα οποία στα πρώτα 150 περίπου μέτρα πλαγιοδετούν ενώ στο υπόλοιπο μήκος των 100 μέτρων χρησιμοποιείται για πρυμνοδέτηση πλοίων τύπου Ro – Ro. Όλο το μήκος του πρώτου τμήματος είναι προστατευμένο από δυτικά με προφυλακτήριο τοίχο από σκυρόδεμα. Ο προφυλακτήριος τοίχος με τη σειρά του είναι θωρακισμένος από την εξωτερική πλευρά με φυσικούς ογκολίθους. Ο χερσαίος χώρος που αναλογεί στο πρώτο τμήμα είναι επιφανείας 10.400 Μ2 και η άνω επιφάνεια του είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα ανωδομής και από ασφαλτικό οδόστρωμα.
Το δεύτερο τμήμα του μόλου έχει προσανατολισμό ανατολικά – δυτικά και είναι συνολικού μήκους 235 μέτρων περίπου με βάθος στο κατακόρυφο μέτωπο 8,30 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Έχει συνολικό πλάτος 6 μέτρα από τα οποία τα 2 μέτρα αναλογούν στο προφυλακτήριο τοίχο και τα υπόλοιπα 4 μέτρα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του μόλου. Σε απόσταση 45 μέτρων από το δυτικό άκρο και για μήκος 65 μέτρων το καθαρό πλάτος κατά 1 μέτρο μεγαλύτερο. Η συνολική επιφάνεια του χερσαίου χώρου όλου του λιμένα είναι 32.700 Μ2.

1.4 Αλιευτικό καταφύγιο

Το αλιευτικό καταφύγιο εντοπίζεται νοτιοανατολικά των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και είναι χωρητικότητας 140 αλιευτικών σκαφών. Αποτελείται από τα παραλιακά κρηπιδώματα, ένα προσήνεμο μόλο και έναν προβλήτα ο οποίος χωρίζει την λιμενολεκάνη του καταφυγίου σε δύο τμήματα. Το καταφύγιο καλύπτει τις τοπικές ανάγκες ελλιμενισμού αλιευτικών και τουριστικών σκαφών και παρουσιάζει υψηλή πληρότητα ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

2. ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η εμπορευματική λειτουργία του λιμανιού από και προς τον ΠΑΘΕ εξυπηρετείται αποκλειστικά από τον οδικό άξονα Απ. Παύλου – Πατρών – Κόμβος Αρχαίας Κορίνθου. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων έχει απαγορευθεί στους υπόλοιπους άξονες.
Όσων αφορά την εξυπηρέτηση των λοιπών οχημάτων, η σύνδεση των λιμενικών εγκαταστάσεων με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ πραγματοποιείται μέσω των οδών Απ. Παύλου – Γ. Παπανδρέου – Άργους – Κόμβος Εξαμιλίων.

Κύλιση προς τα επάνω