Υπουργεία

Υπουργείο Πολιτισμού

Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρχαία Κόρινθος): τηλ. 27410 – 31443
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχ. Κορίνθου: τηλ. 27410 – 31207
Αρχαιολογικό Μουσείο Κυράς Βρύσης Ισθμίας: τηλ. 27410 – 37244
Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας: τηλ. 27420 – 28900

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αγίου Νικολάου 17, ΤΚ 20100, Κόρινθος
Αρχεία Ν. Κορινθίας (Γ. Α. Κ.): τηλ. 27410 – 84854

Κύλιση προς τα επάνω