Δήμος Κορινθίων – Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: τηλ. 27413 – 61000
Γραφείο Δημάρχου: τηλ. 27413 – 61001
Γραμματεία Δημάρχου: τηλ. 27413 – 61041
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: τηλ. 27413 – 61009, 61080
Γραμματεία Δ. Σ. : τηλ. 27413 – 61003, 61068, 61021
Δημοτολόγιο: τηλ. 27413 – 61029
Μητρώα Αρρένων: τηλ. 27413 – 61033
Εκλογικά – ΟΓΑ: τηλ. 27413 – 61035
Ληξιαρχείο: τηλ. 27413 – 61037
Τέλεση Πολιτικών Γάμων: τηλ. 27413 – 61065
Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο: τηλ. 27413 – 61043, 61039
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: τηλ. 27413 – 23287, 61032
Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών: τηλ. 27413 – 61028, 61027, 61025
Τμήμα Ηλεκτρικών & Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων: 27413 – 61049, 61024
Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος: 27413 – 61032
Τμήμα Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών: τηλ. 27413 – 61025
Τμήμα Σχεδίου Πόλεως – Τοπογραφικό: τηλ. 27413 – 61015, 61051, 61061
Διευθυντής Καθαριότητας: τηλ. 27413 – 61071, 27004, 27029, 74100
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες: τηλ. 27413 – 62100
ΚΕΠ: Κωστή Παλαμά 53 & Απ. Παύλου, τηλ. 27413 – 63503

Κύλιση προς τα επάνω