Υπηρεσίες Υγείας

Ι. Κ. Α. Υποκατάστημα Κορίνθου – Γραφεία:

Κύπρου 21
Διευθυντής: 27410 – 24980
Τμήμα Εσόδων Οικοδομικών Έργων: 27410 – 22495
Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων: 27410 – 24878
Τμήμα Παροχών Ασθενείας: 27410 – 80563
Διοικητικές Υπηρεσίες: 27410 – 73965

Ι. Κ . Α. Υποκατάστημα Κορίνθου – Ιατρεία:

Λεωφόρος Αθηνών & Αριστοτέλους 31, Fax: 27410 – 85742
Πληροφορίες: 27410 – 85768, 29894, 20394, 85682, 80104, 84704, 20325

Λουτράκι:

Μάρκου Μπότσαρη 2. ΤΚ 20300
Τηλ. 27440 – 28977

Κύλιση προς τα επάνω