ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων ενημερώνει για το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας της υπηρεσίας (τηλεφωνική συνδέση Syzefxis).

27413 60907

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Κύλιση προς τα επάνω