Στελέχη

ΣΤΕΛΕΧΗ

Με την 11/1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου, ψηφίστηκε η λειτουργία Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Λ. Τ. Κ. και η στελέχωσή του γίνεται από τους εξής:

Στελέχη

Ειδικότηττα

Τηλέφωνο

Βλάσση Δήμητρα ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 27410 – 23737
Καγιούλη Ελένη ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 27410 – 23939

27410 – 29883