Αποφάσεις

6 καταχωρημένες εγγραφές
(σελίδα 1 από 1)
εμφάνιση εγγραφών ανά σελίδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Β΄τριμήνου 2019

Α΄ τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.